& HSP Högkänslig personlighet
Start Kännetecken i punkter Om aspergers syndrom Tips i umgänget Om HSP Föreläsningar Kontakt

Tips i umgänget med en aspergare

För att i möjligaste mån undvika relationsproblem kan du som inte lider av autism ha hjälp av nedanstående råd.

Utgå ifrån att aspergaren är ärlig. Han förställer sig sällan. Det finns inga dolda motiv bakom hans ord och handlingar, trots att man lätt kan läsa in sådana. Om du anklagar honom kan han bli djupt sårad.

Det blir faktiskt minst problem om du kommunicerar på samma sätt som du kommunicerar med din dator! En dator kan uppfattas som dum, för den förstår inte dina känslouttryck. Den kan inte läsa missnöjet eller glädjen i ditt ansikte. Den förstår inte skämt och ironi. Men när du med ett tydligt kommando ber den utföra en komplicerad uppgift är den snabb att efterkomma din önskan.

Räkna aldrig med att aspergaren förstår vad du förmedlar via ditt kroppsspråk eller din ansiktsmimik. Använd det verbala språket! På arbetsplatsen är det allra bäst att skriva ner det du vill ha sagt. Undvik allt som är dubbeltydigt.

Om aspergaren gör något tokigt, så hjälper du honom bäst genom att tala om det rätta sättet. Neurotypiska personer (de som inte har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) är i allmänhet finkänsliga och säger inget till dem som inte sköter sin personliga hygien eller bär sig klumpigt åt. Ofta fryser de bara ut vederbörande. Jag menar att man gör aspergaren en stor tjänst genom att tala om vad som förväntas och hjälpa vederbörande att anpassa sig. En aspergare som fått chansen att lära sig de sociala koderna kan du ofta inte skilja från en icke autistisk person.

De sociala koderna är något flertalet införlivar utan att ägna det en tanke. Aspergaren måste aktivt tillägna sig dessa, alltså plugga in dem.

Avbryt och stör inte en aspergare i onödan. Det tar lång tid för henne att ”hitta tillbaka” till det hon var inne i. Att lyssna kräver koncentration och aspergaren är inte betjänt av ett ständiga småprat om ditt och datt. Att försöka arbeta i ett kontorslandskap där alla pratar och det ständigt händer något är omöjligt för aspergaren. En stökig skolklass innebär samma problem - det går inte att koncentrera sig. Andra kan ha musik och radio på - aspergaren kan inte dela sin uppmärksamhet. Så låt ett sådant skolbarn ostört få studera på egen hand. Behöver han hjälp kan du finnas tillhands. Men tvinga inte in honom i en viss studiemiljö.