Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Specialintressen

Aspergaren blir ofta helt uppslukad av vissa ämnen.

För forskare kan detta vara en enorm tillgång, men andra kanske fastnar för rätt meningslösa specialintressen, att till exempel kunna tågtabellen utantill. Som barn är de ofta lillgamla och uppvisar ovanligt omfattande kunskaper i udda ämnen. Tony Attwood berättar om brevbäraren som delade ut post till en nyinflyttad familj. En liten flicka kom emot honom, och innan han hunnit hälsa sa hon: ”Gillar du Deltic?” Brevbäraren blev förvirrad över den märkliga frågan och undrade om Deltic var en ny chokladkaka eller kanske en figur i något TV-program. Innan han fick fram nå­got svar sade flickan: ”Det är de starkaste dieselloken. Avgången 2.30 från Kings Cross är ett Deltic. Jag har 27 foton Deltictåg.” Sedan fortsatte hon att utförligt beskriva vilka egenskaper som utmärkte detta lok, trots brevbärarens uppenbara ointresse och känsla av stress för att hinna med sin utdelning.

Specialintresset kan vara nästan vad som helst, men ofta tycker omgivningen att det är udda och konstigt. En del håller fast vid samma intresse livet igenom, medan andra är “periodare” och kan gå från ena intresset till det andra.

Det allt uppslukande intresset kan vara aspergarens starka sida. Han eller hon kan koncentrera sig i timmar, något som är få andra förunnat.