Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Annorlunda fungerande sinnen

Dålig finmotorik kan medföra att handstilen kan vara i det närmaste oläslig. Andra klarar utmärkt väl av att pilla med småsaker och har vacker handstil, men är klumpiga när det gäller grovmotorik. De får inte armar och ben riktigt att ”lyda”. Kroppen i sin helhet kan kännas motsträvig och det är svårt att avväga och planera sina rörelser, vilket leder till att man stöter till saker, tar för hårt eller för vekt i föremålet som ska lyftas. Av det följer att föremålet antingen går sönder eller glider ur händerna. Finservisen riskerar att bli mer kortlivad än planerat…

Ljud- och ljusöverkänslig

Ljud som de flesta uppfattar som bakgrundsljud och som inte nämnvärt stör, kan vara helt förödande för aspergaren. Alltför höga ljud kan uppfattas som direkt smärtsamma – och omgivningen tycker att man är pjoskig. Men även ”normalt” bakgrundsljud, till exempel musik i en affär bidrar till att det är svårt att koncentrera sig och komma ihåg vad man ska köpa. Alla ljud går in på samma ljudnivå så att säga. Hjärnan sorterar inte bort oväsentlig information, utan tar in allting. Det kan liknas vid en mejl-box som inte sorterar ut skräpposten, utan allt presenteras som lika viktigt. Vem som helst skulle bli trött av att behöva läsa alla oviktiga mejl. För aspergaren saknas sorteringsfunktionen, varför man blir oerhört trött av alla ljud och intryck.

Sinnesförnimmelser kan överlag upplevas på ett annorlunda sätt. Många har svårt med vanlig kroppskontakt – antingen tar människor för hårt eller för lätt.

Gunilla Gerland berättar i sin bok ”En riktig människa” att hon inte klarar av att duscha eftersom vattenstrålarna känns som spikar.

Då det är svårt att reglera kroppstemperaturen kan det vara svårt att veta hur mycket eller litet kläder man ska ha på sig när man kommer till ett nytt ställe. Men motsatsen kan gälla för andra - man kan gå i sommarkläder mitt i vintern utan att frysa och ha varma kläder i sommarhettan.