Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Planering – A och O

Oförutsedda ändringar – sådan som avviker från det man tänkt sig – är svårt att ta.

Vid oväntat besök – bjud på kaffe. Hur svårt kan det vara? Faktum är att ett oplanerat besök kan ställa allting på huvudet. Det blir kaos i hjärnan och man tappar fotfästet. Att inte ha haft chansen att förbereda sig mentalt kan leda till att man pratar en massa ogenomtänkta saker som man sedan ångrar. Det är privata tankar som rör sig i huvudet, men eftersom någon utan tillåtelse tränger sig in i ens tankevärld läcker det obearbetade materialet ut.

Att göra något som avviker från dagens rutiner kan kräva timmar, dagar och ibland veckor av mental förberedelse. Om det blir ändring i sista stund känns det lätt bittert eftersom det kostat så mycket energi att förbereda sig för det som alltså inte blir av.