Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Svårighet att göra saker automatiskt

Personer med autism och AS har svårigheter med automatisering. Det kan till exempel ta längre tid att lära sig köra moped eller bil än för andra. När man väl lärt sig växla, sker det ju automatiskt, och många kan till och med prata i mobilen under pågående körning. Detta är en absolut omöjlighet för aspergaren. Han måste tänka på varje moment i bilkörningen, växla, bromsa, hålla uppsikt på trafiken osv.

Att försöka hålla igång ett samtal samtidigt som man gör något med kroppen är ofta svårt. Att få gäster som ska serveras kaffe och samtidigt vara artig och svara på frågor går inte heller särskilt bra. Det blir antingen eller.

Liksom för alla andra symptom inom syndromet finns en glidande skala. En del kan inte ens gå och samtala samtidigt, eftersom de aktivt måste tänka på att sätta den ena foten framför den andra för att komma framåt.

Svårt att generalisera

Svårigheter med generalisering betyder att man har svårt att föra över information från en situation till att gälla flera andra liknande situationer.

Jag lånar ett belysande exempel från Hilde de Clerqes bok ”Mamma, är det där ett djur eller en människa?” Hennes son Thomas har autism, alltså en allvarligare form av autism än AS. Han lärde sig säga äpple, och glädjestrålande berättade hon detta för sin make. Men när hon lade fram ett äpple för att demonstrera hans nyförvärvade kunskap sa sonen ingenting. Varje dag lade hon fram ett äpple framför honom och väntade att han skulle säga ”äpple”, men han var bara tyst. Men en dag kom Thomas bror hem med ett äpple i handen varpå Thomas spontant sa ”äpple”. Då slog det Hilde: Brodern hade ett grönt äpple i handen, medan de äpplen hon lagt fram hade haft en annan färg. För Thomas var det bara gröna äpplen som var äpplen.

Det man lärt sig gäller då i den omgivning man förknippar med lärdomen, och man kan inte utan vidare överföra kunskapen till en annan liknande situation.

Ett annat exempel. En autistisk pojke var rädd för krukväxter. Genom att exponera honom för en krukväxt i en situation där han var lugn och harmonisk lärde terapeuten honom att övervinna sin fobiska rädsla. Men, märkte snart hans mor, bara för krukväxter som befann sig där han hade lärt sig att övervinna denna fruktan. Olyckligtvis var den platsen i badkaret, eftersom det var i badet han var som mest avslappnad.

Mentalisering – att förstå hur andra tänker och känner

Mentalisering kallas också ”Theory of mind”. Den som saknar denna förmåga har svårt att leva sig in i hur en annan personen tänker och förstå avsikten bakom hans beteende. Man uppfattar ofta situationen på ett helt annat sätt, och därav följer de ständiga missförstånd som ibland kan vara ödesdigra.

Svårt se sammanhang – ser detaljerna

Man skulle kunna uttrycka det som att det är svårt att se skogen för alla träd som finns där.

Svårt byta spår – ogillar att bli avbruten

Tester visar att flickor med AS ofta är extremt lättstörda och snabbt blir uttråkade och har svårt att skifta uppmärksamhet.

Att bli avbruten i sin tankegång eller i en arbetsuppgift är mycket stressande och man måste börja om från början igen istället för att fortsätta där man blev avbruten.

De raseriutbrott som kan förekomma, särskilt hos barn och tonåringar, beror oftast på frustration över att saker och människor inte är som man önskar. När omgivningen inte anpassar sig efter aspergarens eget schema uppstår konflikter. På grund av den bristande förmågan att sätta sig in i hur andra tänker och fungerar, växer irritationen tills det i värsta fall urartar i ett raseriutbrott.

Svårt med ögonkontakt

Många aspergare tycker det är obehagligt med ögonkontakt. För att koncentrera sig tittar de bort eller i marken eller sluter helt enkelt ögonen för att utestänga störande intryck.

En tonåring med AS slöt ögonen när han skulle tala med någon. När man påpekade att det var svårt att upprätthålla en kommunikation med någon som hade stängda ögon svarade han: ”Varför ska jag titta på dig när jag vet var du finns?”

Å andra sidan är just detta med bristande ögonkontakt en del läkare och psykologer känner till om aspergers syndrom. När de då möter en aspergare som lärt sig vikten av att hålla ögonkontakt och som önskar få en utredning, menar de tvärsäkert att personen ifråga inte har AS. Alltså blir det ingen utredning heller.