Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Medfödd och ofta ärftlig

AS är inte en psykisk åkomma, utan en personlighetsvariant. Förr trodde man att ett barn blev autistiskt på grund av felaktig behandling under uppväxten, men numera vet man att AS och autism oftast är medfött. Många har släktingar med tydliga drag av Asperger. Ibland kan det också finnas andra orsaker.

Ärftligheten kommer fram tydligare i områden där många nördar arbetar och skaffar barn tillsammans. Ett känt exempel är Silicon Valley i Kalifornien. Kända personer som Bill Gates sägs uppvisa drag av AS. Man misstänker även att Karl XII, Albert Einstein, Isaac Newton och Leonardo DaVinci hade AS eller drag av det. Lasse  Åberg nämnde vid sitt besök på Skavlan att han nog var ”autistisk light”.

Syndromet är inte bara negativt, då aspergare ofta har förmåga att tänka utanför ”boxen”. De har speciella talanger som andra saknar. Många har nått stor framgång inom sina specialområden, till exempel ekonomipristagaren Vernon Smith, electropopartisten Gary Numan och Satoshi Tajiri, som skapat Pokémon.

Kanske det till och med är så att det krävs lite aspergerdrag för att en forskare ska kunna nå riktigt långt. Aspergaren har uthålligheten och envisheten till att forcera uppkomna problem så länge han får syssla med det han brinner för. Han är noggrann och pålitlig och förställer sig sällan. Priset omgivningen får betala är att ha en familjemedlem som stänger ute alla andra, även dem som de faktiskt älskar, en som bara efter mycket övertalning kan förmås delta i fester, födelsedagskalas och julfirande.

Temple Grandin är kanske den man främst förknippar med aspergers syndrom. Hennes mor tog henne till läkare när hon var liten och fick rådet att lämna bort henne. Läkaren menade att hon var obildbar och att mamman inte borde hoppas på någon framtid för henne. Modern gav dock inte upp, utan tränade Temple tills hon började se resultat. Mot alla odds är hon idag professor inom sitt specialintresse - djurens välbefinnande. Hon har en säregen förmåga att leva sig in i hur kor och andra kreatur upplever sin situation och utifrån sin empatiska förmåga har hon konstruerat kreatursfållor som inte stressar djuren.

”Temple Grandin, född den 29 augusti 1947, är en amerikansk forskare inom djurvetenskap. Hon har högfungerande autism och är känd för sitt engagemang i djurrättsfrågor och autismfrågor. Grandin är professor vid Colorado State University. År 2009 utsågs hon till agronomie hedersdoktor vid Sveriges lantbruksuniversitet för sitt arbete för att främja djurens välfärd.

Temple Grandin har kallats "den akademiska världens mest välkända autistiska forskare".[1] År 2010 kom den prisbelönta biografiska filmen Temple Grandin med Claire Danes i titelrollen.” (Wikipedia)