& HSP Högkänslig personlighet
Start Kännetecken i punkter Om aspergers syndrom Tips i umgänget Om HSP Föreläsningar Kontakt


Välkommen till min sida om

Olika personlighetsvarianter:

Aspergers syndrom, högfungerande autism, HSP - Highly Sensitive Person (högkänslig person), introvert och extrovert personlighet.

Syftet med denna sajt är

Jag har inriktat mig speciellt på de problem som kan uppstå i relationer i äktenskapet eller på arbetsplatsen med personer som har ett eller flera drag av AS (Aspergers syndrom), introversion eller HSP (Highly Sensitive Person - högkänslig person). Under 2013 har det kommit ut ett par böcker på svenska om som klargör skillnaden mellan introvert och extrovert personlighet. Introverta (inåtriktade) personer uppvisar många drag som är gemensamma för aspbergare fast i mildare form. Man kan tänka sig en linje där AS finns längst till vänster och ADHD längst ut på högerkanten. I mitten finner vi den ambiverta personligheten som är omgiven av de introverta till vänster och de extroverta till höger.

15-20% av befolkningen är högkänsliga. Det är ett genetiskt och medfött personlighetsdrag och alltså inte förvärvat genom övergrepp eller dålig barndom, även om symptomen ibland kan sammanfalla. Det finns inga flytande gränser mellan HSP och övriga, utan antingen är man högkänslig eller inte.

Cirka 80% av de som är högkänsliga är samtidigt introverta och resten extroverta enligt Elaine N Arons bok ”Den högkänsliga människan”.

  Flera drag sammanfaller mellan AS, introvert och HSP. Dock är inte alla introverta högkänsliga. Drabbade personer är ofta själva omedvetna om orsakerna till att de blir mobbade, missförstådda och uppfattas som besvärliga.

Antalet diagnoser inom autismspektrat bland barn har ökat markant på senare tid, men det finns många vuxna som aldrig sökt hjälp eller är omedvetna om att de har autistiska drag. När de sökt hjälp kan de ha fått en felaktig diagnos. Till skillnad från förhållandet mellan HSP och övriga är gränserna flytande mellan introverta och extroverta personer. Man kan alltså har mer eller mindre utpräglad autistiska (eller introverta) drag. Gränsen för att bli diagnosticerad med Aspergers syndrom eller autism dras oftast inte förrän dragen medför problem i vardagslivet och blir till en funktionsnedsättning.

När man lär sig känna igen sina specifika personlighetsdrag får man större förståelse för sig själv och för omgivningens reaktioner. Man får också redskap till att - om man vill - arbeta på att förändra en del saker i sin personlighet. Det hjälper en också att få omgivningen att förstå ens speciella problem i vissa givna situationer. Att få klargöra sin personlighet kan vara avgörande i arbetslivet. Man kan råka förlora sin tjänst om ens överordnade inte förstår hur man fungerar utan dömer efter sin egen mall av hur man ”bör vara”. Men även i sällskapslivet är det viktigt att förebygga onödiga missförstånd som kan leda till sårade känslor.

AS

Introvert

Ambivert

Extrovert

ADHD

Högkänslig personlighetinfo@aspergerssyndrom.info  

Senast uppdaterad 2014-04-09