& HSP Högkänslig personlighet
Start Kännetecken i punkter Om aspergers syndrom Tips i umgänget Om HSP Föreläsningar Kontakt

Pers-drag

AS

Intro vert

HSP

Kommentar

Låg stresströskel

X

X

X


Överkänslig för sinnesintryck, blir lätt överväldigad.

x


x


Utmattad efter för mycket social samvaro. Föredrar att umgås med en person i taget framför större tillställningar.

x

x

x


Störd av höga ljud - oförmåga att sortera bort ovidkommande samtal (kontorslandskap är uteslutet som arbetsmiljö)

x

x

x


Lättskrämd - rycker till vid plötsliga ljud

(X)


x


Lägger märke till detaljer och fördjupar sig lätt i dessa.

Överanalyserar

x

x

x


Behöver perioder av ensamhet för återhämtning

x

x

x


Inte så känslig för grupptryck, utan går sin egen väg.

x

x

x


Behöver reda ut saker och får en djupare förståelse, t ex i relationer, för att kunna gå vidare

x

x

x


Ältar och grubblar annars över oförrätter

x

x

x


Löper större risk för utmattningstillstånd än genomsnittet

x

x

x


Ambitiös - mer grundlig och noggrann än behovet kräver

x

x

x


Känsligt samvete - benägenhet att skuldbelägga sig själv när relationer går snett.

x

x

x


Svårt klara av mer än en uppgift åt gången (multitasking). Blir stressad och irriterad av att bli avbruten.

x

x

x


Bra på att koncentrera sig i långa perioder och göra djupdykningar i ämnet - om man inte blir störd och avbruten.

x

x

x


Kreativ - har lätt att tänka utanför ”boxen”. Många framstående vetenskapsmän har dessa personligheter.

x

x

x


Känner och läser av omgivningens attityder och känslostämningar - även utan att medvetet försöka göra det.

(X)


x

Detta gäller inte alla med AS. Många saknar helt denna förmåga, medan andra befnner sig i andra diket och är hyperkänsliga.

Saknar det filter som sorterar bort intryck som inte är relevanta. Alla sinnesintryck upplevs som lika starka, vilket kräver mycket koncentration för att t ex lyssna på en person i ett rum där alla pratar.

x

x

x


Låg smärttröskel.

Även småsaker som märken i kläder eller kliande tyger upplevs väldigt störande.


(X)


x

Inte heller detta gäller alla med AS. En del är superkänsliga för fysisk smärta, medan andra inte ens märker att de skadat sig förrän de undrar över varifrån blodet kommer.

Blir lätt sensoriskt överstimulerad

xx


Behöver fundera och analysera innan man fattar beslut.

x

x

x


Kallprat kring kaffebordet dränerar och upplevs meningslöst.

x

x

x


Prat och aktiviteter ska ha ett syfte - inte ske för sakens skull.

x

x

x


Behöver mycket sömn för att må bra.

x


x


Lätt för att drunkna i starka känslor av både negativ och positiv natur.x


Empatisk i överkant - svårt sätta gränserx


Högre IQ än genomsnittet.

x

x

x

Gäller högfungerande autism.

Lågt EQ (emotionell intelligens)

x
Arbetar hellre ensam än i team eller grupparbete.

x

x

x


Gemensamma drag för AS och HSP

När du studerar tabellen nedan bör du ha i åtanke att en del drag som jag här listar som gemensamma, brukar av de som själva har AS anges som kännetecken på AS, trots att de inte ingår i DSM-IV. Anledningen till att så många drag sammanfaller kan alltså bero på att många med Aspergers samtidigt är högkänsliga.

Det är mindre vanligt att extroverta personer är högkänsliga, medan majoriteten av högkänsliga återfinns bland introverta och de med Aspergers.

info@aspergerssyndrom.info  

Senast uppdaterad 2013-10-08