Aspergers syndrom
På ont och gott
Osynlig funktionsnedsättning Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Osynlig funktionsnedsättning


När vi möter någon med gipsad arm eller gipsat ben förstår vi hur vi kan hjälpa personen. Vi kan leva oss in i hur svårt det måste vara att plötsligt bara ha en arm till alla uppgifter som normalt kräver två. Men när det gäller osynliga handikapp uppstår lätt missförstånd.

AS är ett osynligt neuropsykiatriskt funktionshinder (NPF) som gemene man ofta saknar kunskap om. (Idag heter det funktionsnedsättning.) Det är alltså inte en sjukdom. Även om man fått en del information förefaller det vara svårt att greppa och sätta sig in i hur en aspergare fungerar. Min erfarenhet är att de flesta, trots mina försök att förklara, ändå utgår från egna referensramar och saknar empatisk förmåga att sätta sig in i hur det är att ha detta funktionshinder. I en del äldre böcker står det förresten att en person med AS saknar empatisk förmåga, men jag har funnit att förhållandet snarare är det motsatta – det är de neurotypiska personerna (de som inte har NPF) som saknar empati – förmåga att leva sig in i den andres situation.

Förklaringen till detta tror jag är att neurotypiska personer inte har större svårigheter att känna empati med dem som fungerar på ungefär samma sätt som de själva. På samma sätt har aspergare inga större problem att förstå och leva sig in i hur en andra aspergare fungerar. Problemet uppstår mellan de båda grupperna. Många aspergare känner sig så utanför och ständigt missförstådda att de känner det som att de lever på en annan planet. (Det finns t o m en sajt som heter www.wrongplanet.net som riktar sig till personer med aspergers och autism.)