Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Fastnar i detaljerna

En bidragande orsak till den låga stresströskeln är benägenheten att fastna i detaljer - eller i en enda detalj. Aspergare kan t ex vara mycket duktiga på att översätta, men tempot blir lidande av att man lägger ner för mycket tid på att hitta det ”rätta” ordet, den rätta satsbyggnaden, den mest korrekta grammatiken osv.

Märker ord

När någon är slarvig med sina ord eller använder dem fel och snabbt blir korrigerad så är det oftast någon med AS som slår ner på det. Den ”felande” personen kan känna sig sårad över bristen på finkänslighet och ge tillbaka med samma mynt. ”Du är minsann inte bättre själv! Kom ihåg när du gjorde bort dig då och då…” Dylika händelser är ofta upptakten till att aspergaren blir stämplad som besvärlig och oempatisk. Ofta blir skälet till uppsägning på arbetsplatsen ”bristande samarbetsförmåga”. Men aspergaren menade bara väl. Han ville inte att den ”felande” personen skulle vara ovetande om sin brist och okunnighet. Aspergaren förställer sig inte, (undantag finns säkert) utan handlar utifrån kärlek och omsorg, men omgivningen tolkar ofta in andra motiv.

Noggrann

Att vara noggrann med detaljer är ju en god egenskap, men det kräver också mycket energi. Om aspergaren är målmedveten och har höga ambitioner leder detaljerna i tidens lopp till stark frustration över att inte hinna och orka med allt han föresatt sig.

Träffar du någon som älskar lagtexter och annan ”torr” lektyr och kan citera utantill långa haranger så kanske det är en aspergare du har att göra med. En del har ett briljant intellekt och ett beundransvärt minne. ”Katalogbitare” brukar man kalla den som kan rabbla tågtabellen eller något annat som rinnande vatten.  

Tolkar allting bokstavligt

Aspergaren lider av social blindhet. Skämt, anspelningar, ironi och dylikt går henne oftast förbi. Ibland säger människor en sak med sina ord, men något helt annat med sin kroppshållning, mimik eller tonfall. Det som kan låta som en komplimang om man enbart hör orden, kan i själva verket vara en förolämpning.

Ordspråk kan sätta myror i huvudet innan man lärt sig innebörden. Några klassiska exempel som blir dråpliga om man tar dem bokstavligt: ”Nu har vi så bråttom så vi får hoppa över kaffet.” ”Vill du vara snäll och kasta ett öga på maten!”

Kommunikation människor emellan består enligt ett TV-program till 93% av kroppsspråk och tonfall och alltså enbart till 7% av rent verbal kommunikation. Om detta stämmer säger det sig självt att tillvaron kan bli kaotisk och oförutsägbar för den som har AS. Man kan bli sårad och besviken då människor inte menar vad de säger med sina ord, eller orden på grund av intonation hade en annan innebörd än vad aspergaren uppfattade.

Förutsägbarhet och fasta rutiner är livsnödvändiga i en kaotisk värld.

Omständlig

När man ställer en fråga till aspergaren riskerar man att få antingen en lång utläggning från A till Ö eller inget svar alls. Ibland kan det uteblivna svaret ersättas av ett korthugget ”ja” eller ”nej” eller ”Tja”.

Detta beror troligen på att den tillfrågade blir blockerad. Om frågan är alltför allmänt hållen blir det ärliga svaret väldigt vidlyftigt.

Frågan kanske lyder: ”Har du varit i Stockholm någon gång?” Svaret kan antingen bli ett enstavigt: ”Ja.” eller en utförlig redogörelse över samtliga besök i staden och vad man gjorde vid varje tillfälle.

Aspergaren kan börja fundera över syftet med frågeställningen, och under tiden blir det helt tyst. Då kanske frågeställaren frågar en gång till. Den tillfrågade blir då avbruten i sina tankar och måste tänka om från början eftersom han inte utan vidare kan fortsätta tankegången där han tappade bort den.

Är det bara kallprat eller vill frågeställaren verkligen ha ett svar på sin fråga? Bara en sådan enkel fråga som: ”Hur mår du nuförtiden?” kan innebära problem. Vill den som frågar verkligen veta mitt hälsotillstånd till både kropp och själ eller är det bara en hälsningsfras? Och om det är det sistnämnda, ska jag då ljuga (eftersom jag inte mår så bra) och säga: ”Bara bra tack, hur är det själv?”

Aspergaren behöver tid att tänka. Det som går automatiskt för andra, måste aspergaren tänka igenom innan han kan handla eller komma på det ”rätta” svaret.

En sak i taget

Gunilla Gerland berättar att hon till exempel inte kan gå och samtala samtidigt.

Sanningsälskande

Aspergaren har svårt för lögner. Han utgår ifrån att alla människor talar sanning i alla lägen – tills han blir smärtsamt medveten om att så inte är fallet. Själv är han alltid rak och ärlig och det han säger eller gör sker utan baktankar.

Han tolkar inte in något annat i det han hör, utan tar det bokstavligt. Omgivningen har en benägenhet att tolka in attityder och dolda budskap och avsikter i det som aspergaren säger, varför missförstånd lätt uppstår. Omgivningen tar också för givet att när de säger något så tolkas det på ett visst sätt. Denna tolkning går som sagt aspergaren förbi.