Aspergers syndrom
På ont och gott
Ett osynligt handikapp Orsaker Begåvning Diagnos - könsskillnad Svårigheter i det sociala samspelet Låg stresströskel Detaljsinne Konflikter & missförstånd Annorlunda fungerande sinnen Specialintressen Planering Övriga känntecken

Begåvning

Man brukar säga att personer med AS har en ojämn begåvningskurva. De ger ofta intryck av att vara mycket kunniga och intelligenta. För den som inte förstår problematiken kan det ge ett mycket förvirrande intryck att möta en person som är så kompetent inom sitt eget område – och samtidigt så handfallen inför enkla och vardagliga uppgifter.

”Du som är så intelligent måste väl klara av att städa och laga mat?”

Omgivningen tycker nog att VDN-etiketten på aspergaren är missvisande.

Den ojämna begåvningskurvan kan också leda till motsatt omdöme beroende på vilken sida av personen man först kommer i kontakt med.

Möter man aspergaren i en social situation där han/hon inte befinner sig på sin egen mark, får man lätt intrycket av en blyg, osäker person utan social kompetens. Frestelsen till förakt ligger nära. Men om din första kontakt med aspergaren sker på dennes arbetsplats eller när han talar om sitt specialintresse – då blir du förmodligen imponerad av den enorma kunskap han besitter.

I arbetslivet

Jag misstänker att mycket kompetens hos dem med aspergerpersonlighet eller drag av asperger aldrig kommer till sin rätt. I ett företag förväntas man oftast börja sin karriär nerifrån genom att vara lite allt-i-allo, vara uppmärksam, social och praktisk. Men det är just den typen av uppgifter som aspergaren går bet på. Han eller hon är specialist och kan vara en briljant tillgång på någon post som kräver specialistkompetens – men hur ofta tillåts han komma dit?

Man kan jämföra problemet med frågesporterna i TV, ”Vem vill bli miljonär?” t ex. För att få chansen på de svåra frågorna måste man kunna svara på de enkla som de flesta brukar kunna. Men aspergaren stupar ofta redan där, medan han har större chans än andra att klara frågorna högre upp på stegen.

Nu ska det sägas att inte alla som har AS har ett IQ över genomsnittet, men de är åtminstone normalbegåvade. Personer med längre IQ benämns som lågfungerande autistiska.

Som arbetssökande

Social kompetens och samarbetsförmåga efterfrågas ofta när man söker arbete. Ibland är de viktigare än andra meriter. Aspergaren får därför inte chansen att visa vad han går för.

Kommunikationssvårigheterna leder till missförstånd och många aspergare tillskrivs egenskaper och dolda motiv som de faktiskt inte har. Anklagelserna från arbetskamrater kan kännas väldigt kränkande och tyvärr blir aspergaren ofta uppsagd utan att man ens försökt lyssna och förstå vad som gått fel. Samarbetsproblem är den vanliga ursäkten.